Algemene voorwaarden

Wie zich aanmeldt voor een activiteit, online of fysieke training of coaching gaat een contract met Doulawijzer aan. Hier lees je wat je mag verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een activiteit, online of fysieke training of coaching middels de aanmeldprocedure op de website. Zodra je betaling is gerealiseerd, ontvang je automatisch een bevestiging voorzien van een factuur. Ben je na je inschrijving niet tevreden dan krijg je je geld terug.

2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze activiteiten, online of fysieke trainingen of coaching te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een activiteit, (online)training of coaching van ons? Laat dan van je horen alleen dan is er iets aan te doen.

3. Te weinig deelnemers

We mogen een activiteit, fysieke training of coaching zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn. Als we een activiteit of training afzeggen, laten we je dat zo tijdig mogelijk weten.

4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de activiteit of fysieke training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 25 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je factuurbedrag terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de activiteit of training.

5. Studiemateriaal

Alle studiemateriaal die we uitdelen tijdens de activiteit of online of fysieke training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor alles wat door ons wordt uitgereikt. Op alle studiematerialen die we zelf maken, rust het auteursrecht van Doulawijzer en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

6. Betaling

De factuur komt op naam zoals jij dat invult tijdens de aanmeldprocedure waarna betaling direct volgt.

7. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens, computergegevens en alle persoonlijke informatie die tot ons komt tijdens een activiteit, (online)training of coaching.

8. Aansprakelijkheid

Doulawijzer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de activiteit, online of fysieke training of coaching is vrijwillig. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en handelingen tijdens de activiteit, online of fysieke training of coaching en tijdens je verblijf in de aangeboden accommodaties. De activiteit, online of fysieke training of coaching zijn niet te beschouwen als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Doulawijzer is nimmer verantwoordelijk voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

9. Tussentijds wijzigen

Doulawijzer behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de activiteit, online of fysieke training of coaching te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

10. Kennisneming

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, waar het Nederlandse recht op van toepassing is, en hiermee akkoord te gaan.