06 28 11 09 49 [email protected]

Algemene voorwaarden

Wie zich aanmeldt voor een activiteit, training of coaching gaat een contract met Doulawijzer aan. Hier lees je wat je mag verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een activiteit, training en coaching middels de aanmeldprocedure op de website. Zodra je betaling is gerealiseerd, ontvang je automatisch een bevestiging voorzien van een factuur. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

    – 2 weken voor de start van de activiteit of training: 10% van de prijs.
    – Tussen 2 weken en 1 week voor de start van de activiteit of training: 50% van de prijs.
    – 1 week voor de start van de activiteit of training: 75% van de prijs.
    – Minder dan 1 week voor de start van de activiteit of training: 100% van de prijs.

2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze activiteiten, trainingen en coaching te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een een activiteit, training of coaching van ons? Laat dan van je horen alleen dan is er iets aan te doen.

3. Te weinig deelnemers

We mogen een activiteit, training of coaching zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn. Als we een activiteit of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.

4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de activiteit of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 25 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de activiteit of training.

5. Studiemateriaal

Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijden de activiteit of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor alles wat door ons wordt uitgereikt. Op alle studiematerialen die we zelf maken, rust het auteursrecht van Doulawijzer en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

6. Betaling

De factuur komt op naam zoals jij dat invult tijdens de aanmeldprocedure waarna betaling direct volgt. Wanneer je wilt, is we een betalingsregeling mogelijk bij een deelnamebedrag > € 500,00.

7. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens, computergegevens en alle persoonlijke informatie die tot ons komt tijdens een activiteit, training of coaching.

8. Aansprakelijkheid

Doulawijzer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de activiteit, training of coaching is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de activiteit, training of coaching en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De activiteit, training of coaching zijn niet te beschouwen als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Doulawijzer is nimmer verantwoordelijk voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

9. Tussentijds stoppen

Mocht je besluiten om zelf vroegtijdig te stoppen met een activiteit, training of coaching dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde contactmomenten. Wanneer de coaches of trainers beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de activiteit, training of coaching af te maken, dan worden de nog niet gevolgde lessen terugbetaald.

10. Tussentijds wijzigen

Doulawijzer behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de activiteit, training of coaching te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

11. Kennisneming

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.