In het ontroerende boek ‘Sigur, voor even en altijd’ vertelt Rimke van der Geest niet alleen haar eigen verhaal. Het bevat ook het verhaal van haar naasten die allemaal op hun eigen manier geraakt worden door het verlies van een kind. Het boek moedigt aan om op een andere manier naar het leven te kijken en te leven volgens wat belangrijk en goed voelt voor jezelf.

Het is belangrijk om verlies te delen en te benoemen, of het nu gaat om familie, teamgenoten of collega’s. Vaak vergeet je anderen in je verhaal, en dat is iets wat ze met haar boek wil tegengaan. In ‘Sigur, voor even en altijd’ worden brieven en woorden van haar familie gedeeld. Hierin wordt de diepte van het verlies zichtbaar en laat het zien hoe het hen raakt. Het boek herinnert je eraan dat iedereen zijn manier heeft om met verlies om te gaan.

De titel van het boek is een verwijzing naar het oorspronkelijke gedicht dat de vader van de schrijver schreef op de dag van Sigur’s overlijden. Het boek was oorspronkelijk genaamd “Kleine Astronaut”. Vanwege commerciële redenen werd deze veranderd naar “Sigur, voor even en altijd”. De titel maakt zichtbaar dat al is iemand niet meer fysiek hier, voor even en altijd in je hart mee reist. Verlies en de gevoelens die gepaard gaan met verlies delen en benoemen is zo belangrijk. Rouw is tenslotte een ervaring die iedereen anders ervaart. Dit mag erkend, gedeeld en benoemd worden.

Dat het verlies van haar zoon Sigur effect heeft op de levens van anderen om hem heen. Deze benadering kom je niet vaak tegen in de literatuur. Het schijnt een licht op de vaak vergeten familie en vrienden die ook bij deze verhalen horen.

´Sigur voor even en altijd´ is een inspiratiebron voor iedereen die geconfronteerd wordt met (vroeg) verlies en die op zoek is naar een manier om hiermee om te gaan. Het herinnert je eraan dat iedereen zijn eigen manier heeft om met verlies om te gaan. Delen van je ervaring(en) draagt bij aan begrip en steun.

Laat in de reacties weten wat jouw gedachten zijn over dit onderwerp. Heb jezelf ervaring met verlies en het delen van jouw verhaal? Benieuwd naar jouw perspectief.