begeleiding

levenseindedoula

voor de laatste levensfase, uitvaart en rouw

Kan ik iets voor je doen, kan iets voor je zijn – De Dijk

Mijn begeleiding

Begeleiding begint altijd met een connectie. Daarom kom ik graag langs om kennis te maken. Zo voelen we of er een verbinding is om jou en je naasten te helpen. Is dat het geval dan gaan we in gesprek. Dat doen we steeds aan de hand van de vraag: wat wil jij?

Er is ruimte voor alles. Van stilte tot gesprekken van verdriet tot vreugde. En ja, uit ons gesprek volgt een overzicht aan wensen. Maar we weten inmiddels ook dat het leven niet te plannen is. Als het anders loopt of behoeftes veranderen dan wijzigen we de koers.

Doulawijzer is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met de dood, uitvaart en rouw. Ongeacht cultuur, achtergrond en leeftijd. We houden rekening met gewoontes die belangrijk zijn voor jou en je geliefden en begeleiden zowel thuis als in een ziekenhuis of hospice.

Jouw gesprek aanvragen om helder te krijgen, hoe ik er voor jou en je geliefden er mag zijn. Laat van je horen!

Wat is een levenseinde doula?

Het woord doula komt uit het oud Grieks en betekent ‘dienende vrouw’. Het is een kundige ervaren vrouw (meestal), die aanvullend op de medische zorg praktische en emotionele steun biedt. Een vrouw, die beroepsmatig op niet medische wijze voor tijdens en na het overlijden aanwezig is. Daarmee is ze een aanvulling op andere aanwezige zorgverleners.

Ze zorgt voor:
* logistieke hulp
* rust en comfort
* geeft veiligheid
* erkenning van de dood
* opmaak van een doodsplan
* individueel of familie gericht
* voorbereiden van een uitvaart
* bewaken van grenzen en wensen
* spirituele, psychologische, sociale steun

De levenseinde doula is een term die langzaamaan bekender wordt in Nederland en te vergelijken is met de vroedvrouw bij geboorte.

Een stervende ziet zijn leven in de laatste dagen voor zijn dood aan zich voorbij trekken

Winny is de altijd aanwezige factor die in mijn stervensproces meeloopt. Ze luistert met aandachtige oren, stelt zonodig verdiepende vragen en blijft te allen tijde liefdevol aanwezig. Ze zorgt voor een betekenisvol afscheid nemen.

Anoniem

Tarief

Getuige zijn van een sterven is een eer en ieder stervensproces is uniek.

Ik ben er voor jou en je naasten vanaf het moment van een slechte diagnose of in de laatste weken/maanden van je leven. Zo gewenst is het mogelijk om de uitvaart voor te bereiden, uit te voeren en is er een mogelijkheid voor emotionele nazorg.

Op basis van onderstaande pakketten maak je jouw keuze voor mijn aanwezigheid en deze start altijd met een kennismakingsgesprek.

Ik kijk er naar uit om je/jullie te ontmoeten.

Help, ik weet niet wat ik moet kiezen!

Weet je niet wat je moet kiezen?
Wil je even afstemmen wat voor jou nu een goede zet is?
Het goede nieuws is dat je niet hoeft te kiezen.
Laten we samen kijken wat passend is.