Privacyverklaring Doulawijzer

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Doulawijzer, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81343337.

Voor het uitvoeren van mijn activiteiten, verwerk ik persoonsgegevens. Op basis van de wet ben ik Verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring vertel ik jou wat ik met jouw persoonsgegevens doe als jij ze aan mij verstrekt. 

Contactgegevens

Doulawijzer
E-mailadres: [email protected]
Ganzenstraat 64
3815 JG Amersfoort
KvK-nummer: 81343337

Hoe worden jouw gegevens verzameld?

Ik ontvang jouw persoonlijke gegevens doordat je een overeenkomst met mij aangaat. Oftewel: als we een afspraak maken dat ik bepaalde werkzaamheden voor jou ga uitvoeren. 

Jij geeft alle gegevens zelf aan mij. Vervolgens worden jouw gegevens verwerkt omdat ik de overeenkomst goed uit wil voeren. Soms verwerk ik ook gegevens met jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd intrekken. Alle verwerkingen die zijn gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig. 

Wat wordt verzameld?

Op mijn website vind je een contactformulier. Als je daar gebruik van maakt, vraag ik jou om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten.

Als jij een offerte aanvraagt, verzamel ik de volgende persoonsgegevens van jou: 

  • Naam
  • Adres 
  • Postcode en Woonplaats
  • E-mailadres 

Zodra je mijn klant wordt, verwerk ik van jou naast de hiervoor genoemde gegevens ook jouw bankrekeningnummer. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan klant worden in het kader van begeleiding als levenseinde-doula, maar ook als je bijvoorbeeld een online cursus bij mij volgt. In alle gevallen verwerk ik namelijk persoonsgegevens. 

Als jij je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan verwerk ik de volgende gegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres 

Daarnaast kan het zijn dat jij bij het invullen van een (contact)formulier meer persoonsgegevens aan mij verstrekt dan waar ik om gevraagd heb. Dat doe je dan altijd vrijwillig en je geeft toestemming om deze gegevens te verwerken. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Er worden door mij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Om te beginnen: zonder deze gegevens, kan ik geen werkzaamheden voor jou verrichten. Formeel gezegd: dan kunnen we geen overeenkomst met elkaar sluiten. 

Offerte aanvragen
Om een offerte aan te vragen, moet jij informatie doorgeven zodat ik de offerte aan jou kan toesturen. Het is onderdeel van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Factuur sturen
Als ik werkzaamheden voor jou heb verricht, krijg je daarvoor een factuur. Daarvoor heb ik jouw persoonsgegevens nodig. Dit is dus ook in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 

Enquête sturen
Ik ontvang graag jouw input. Dat kan voorafgaand aan mijn werkzaamheden of achteraf zijn. Daarom kan ik jou ook per mail een enquête sturen. Dat doe ik in mijn gerechtvaardigde belang om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren.  

E-maillijst
Als jij je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, nemen ik jouw naam en e-mailadres op zodat ik de nieuwsbrief ook daadwerkelijk naar jou toe kan sturen. Jij geeft in dit geval toestemming om jouw persoonsgegevens met dit doel te verwerken.

Online programma
Als jij een deelnemer bent aan één van mijn online programma’s, dan heb ik jouw naam en e-mailadres nodig om ervoor te zorgen dat jij toegang krijgt tot de content en linkjes ontvangt van bijvoorbeeld de livesessies. Dit is onderdeel van de overeenkomst.

Account aanmaken
Je kunt een account aanmaken op mijn website. Dat is niet verplicht en op vrijwillige basis. Daarin staan jouw naam, e-mailadres , telefoonnummer, adresgegevens en jouw bestelhistorie. 

Hoe lang ik de informatie bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Als wij een overeenkomst met elkaar hebben, dan bewaar ik jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert. 

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaar ik jouw gegevens maximaal twee jaar. Datzelfde geldt voor gegevens die jij hebt verstrekt en die ik niet hoef te bewaren voor de Belastingdienst.

Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwijder ik jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen geautomatiseerde besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluiten zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Daar is bij mij geen sprake van. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens uiteraard niet aan derden en zal deze alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik verwerkersovereenkomsten. Daarmee zorg ik ervoor dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens blijft gewaarborgd. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik maak gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MailBlue: voor het versturen van e-mails;
Moneybird: voor het bijhouden van mijn administratie en het laten maken van facturen;
Stripe: voor het afhandelen van betalingen;
Kennis.shop: hiermee maak ik de betaalpagina;
Kennis.shop: dit is het online leerplatform waar je mijn cursussen kunt volgen;
Calendly: Voor het maken van afspraken;
Webinargeek & Zoom: voor livesessies bij online cursussen;
Google Forms: voor het doorgeven van informatie;
Websitehosting: om mijn website op te laten draaien;
Websitebouwer: voor het onderhoud aan mijn website

Ik probeer jouw gegevens binnen de EU te houden. Soms lukt dat niet, omdat software uit de EU niet de functionaliteiten heeft die ik nodig heb. In dat geval heb ik onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen (zoals encryptie en pseudonimisering) en schakel ik deze partij pas in als ik overtuigd ben van het beschermingsniveau. Uiteraard sluit ik verwerkersovereenkomsten en maak ik aanvullende afspraken met deze partijen. Ook beoordeel ik welke gegevens naar deze partijen worden gestuurd en maak ik per partij een risico-afweging.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op jouw computer en jouw surfgedrag op mijn website kunnen analyseren. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website verbonden zijn. Lees de privacy verklaringen van deze websites voordat je daarvan gebruik gaat maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Ook heb je het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap). Als je een klacht hebt, vraag ik je daarnaast om dit ook bij mij te melden zodat ik het kan onderzoeken en een oplossing kan zoeken. 

Beveiliging

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik maak gebruik van tweefactor-authenticatie, face-id om in te loggen en een password-manager. Het bezoeken van mijn website gebeurt met een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

Contact opnemen

Heb je vragen over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga? Stuur dan een e-mail naar [email protected] 

September 2023