06 28 11 09 49 [email protected]
Portfolio

recente projecten

Wij zijn sterfelijk

Het waarom

Het belang van afscheid nemen en iemand zien sterven is nodig. Het hoort bij het leven. Dat maakt het praten hierover noodzakelijk.

Het levenseinde mag van een ver-van-je-bed-show er weer doodnormaal over hebben. Het is de enige zekerheid nadat we geboren zijn, dat er een dag komt waarop het leven eindig is.

Doelstelling en filosofie

Wij zijn sterfelijk is een community, die de handen ineen heeft geslagen om de dood een meer natuurlijke ‘normale’ plek in ons leven en onze maatschappij te geven. Middels tekstuele uitingen en online activiteiten geven we zichtbaarheid aan dat ons leven eindig is.

Het wanneer

Op 30 en 31 oktober 2021 ontstond het eerste congrestival Nieuw bakje troost bij Cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. In 2022 creër ik op 29 en 30 oktober een nieuwe versie met mijn mede initiatiefnemers Immanuel Baan, Carolina Verhoeven en Eric van Veluwen.

Doelstelling en filosofie

Tijdens het congrestival NIEUW BAKJE TROOST willen we laten zien en ervaren dat afscheid nemen ook anders kan dan dat we vaak gewend zijn.  In de laatste decennia zijn oude tradities rondom het levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit een nieuwe behoefte aan eigen rituelen. Er zijn zoveel mogelijkheden hoe het anders kan en mag rondom het levenseinde! Op het moment dat we geconfronteerd worden met een overlijden moeten er veel keuzes gemaakt worden. Door de tijdsdruk van dat moment zijn we geneigd om te kiezen wat we kennen in plaats van te kiezen wat we willen. Door het gesprek over het levenseinde eerder en vaker aan te gaan leren we omgaan met de dood en betrekken we het sterven weer bij het leven, of zoals Winny het zegt; “om het levenseinde doodnormaal te maken.”

De dood is springlevend

Het hoe

Een co-creatie met Diana Stassen van Ster in zorg. In november 2021 creëerden we de online summit De dood is springlevend en interviewden we vier gastsprekers die vanuit verschillende invalshoeken de dood benaderden om op de laatste avond terug te blikken op wat voorbij is gekomen en wat dat met de deelnemers heeft gedaan. 

Doelstelling

De dood is uit de taboe hoek en mag weer gezien worden. Fluisteren hoeft niet meer. Er mag gepraat worden over sterven. Ook over onderwerpen die we voorheen op afstand hielden; Is er leven na de dood? – Wat gebeurt er als je dood gaat? – Mag ik mijn eigen uitvaart organiseren? Er is een ander verhaal achter sterven en dood en dat willen we laten horen. De wereld mag weten dat het anders kan én mag.

Lezingen

De kennis over het voorbereiden, het afscheid en de rouw is nog steeds beperkt in Nederland. We gaan het meestal pas aan op het moment dat het zich voordoet. 

Op die momenten zijn we overweldigd door emoties en nemen we andere beslissingen. Wanneer we in het `normale` leven de tijd nemen dan ontdek je dat er een wereld aan mogelijkheden is. Een keuze die je niet altijd te horen krijgt van elke uitvaartverzorger. Wat mogelijk is onderweg naar het sterven, alsook tijdens de uitvaart en daarna, die kennis deel ik graag. 

Tijdens een lezing ga ik graag in gesprek met het publiek om zo samen onderzoekend te ontdekken hoeveel er te weten is. 

Een titel voor een lezing is een kapstok, de exacte inhoud ontstaat wanneer ik verbinding maak met het publiek.